PKN
Protestantse Gemeente te Rijssen "Open Hof"
 
laatste nieuws laatste nieuws
 
belangrijk nieuws belangrijk nieuwswinter in week 6-2021
 

*** belangrijke mededeling  dd 15 dec 2020 ***


Voorlopig alleen online diensten in de Open Hof

Maandagavond 14/12/2020 zijn er door premier Rutte nieuwe, vergaande
maatregelen aangekondigd om de verdere verspreiding van het Corona Virus
tegen te gaan, en de druk op de zorg te verminderen.

Naast de al van kracht zijnde maatregelen, werden nieuwe maatregelen
aangekondigd, resulterend in een nagenoeg totale lockdown.
Zo worden o.a. scholen en winkels tijdelijk gesloten, wordt er
geadviseerd om zo weinig mogelijk bewegingen te laten plaatsvinden, en
het aantal contacten tot een minimum te beperken.

Het moderamen (bestaande uit Astrid Gouma, Dirk van Keulen, Nico van
Geenen en Gerrit Pluimers) is maandagavond (via zoom) bij elkaar geweest
om zich te beraden over de nieuw ontstane situatie.

Na uitvoerig beraad heeft het Moderamen, gesteund door de Kerkenraad,
besloten om voorlopig geen 'fysieke' diensten meer te houden,
en de diensten uitsluitend online voort te zetten,
onder dezelfde voorwaarden als tijdens de eerste lockdown.
(Dus ook met zo weinig mogelijk vrijwilligers)
Dit geldt t/m zondag 17 januari 2021, of zolang  de situatie vereist.
De diensten zijn online te volgen via  http://kerkdienstgemist.nl/(zie voor instructies het kerkblad)
U zult voorlopig geen uitnodigingen ontvangen via kerktijd.nl om de diensten bij te wonen.
Mochten hier vragen over zijn, neem dan contact op met de
voorzitter of de scriba, of met uw wijkouderling.


Namens de kerkenraad,
Nico van Geenen, voorzitter
Gerrit Pluimers, scriba 

               

Zoals misschien al is opgevallen zijn we als kerk bezig met een nieuwe huisstijl.
Er is een nieuw logo en langzamerhand gaan we over op dit logo op alle mediakanalen van de Open Hof.

Het beeldmerk is een combinatie van een kerk, en een persoon die in aanbidding met zijn armen omhoog naar de hemel reikt.
Maar je kunt het ook zien als een persoon die mensen met open armen ontvangt. 
Iedereen is welkom in de Open Hof. De mooie kleuren van de PKN zijn gebruikt en we hopen dat hierdoor de herkenbaarheid van onze Open Hof wordt vergroot. 
 
Corona maatregelen Corona maatregelen
Door de nieuwe uitbraak zijn aanvullende maatregelen nodig.

De volgende aanvullende maatregelen zijn van kracht:

Kerkdiensten 
 Men wordt dringend  verzocht een mondkapje te dragen bij binnenkomst
in de Open Hof.  Als men plaats heeft genomen, kan het mondkapje af.
- Bij het verlaten van de kerkzaal dient men het mondkapje weer te dragen.
- Bijeenkomsten (met onmiddellijke ingang): Er worden in de Open Hof
voorlopig geen bijeenkomsten gehouden, met uitzondering van
kerkdiensten.
Vanzelfsprekend worden de maatregelen die eerder al waren genomen,
nageleefd, en is het gebruiksplan van toepassing.

Gerrit Pluimers, scriba

 
 
Kinderkerk Kinderkerk
Nu de regels van het RIVM aangescherpt zijn en wij maar met 30 mensen samen mogen komen is er na goed overleg besloten dat de KND alleen plaats zal vinden op de derde zondag van de maand. Er is dan tijdens de hele kerkdienst Kinderkerk voor kinderen van 3  t.m. 12 jaar oud. Zij komen samen in de consistorie van de kerk, steken een kaarsje op, bidden, luisteren naar een verhaal en naar een lied en ontmoeten elkaar rond het licht van God. 
Zo komen zij op een vierende en creatieve wijze in aanraking met het geloof.

Iedereen is welkom, maar geef je wel even op van te voren bij Daphne Scherphof. Haar telefoonnummer is : 0655542964. 
Er is een groepsapp met alle ouders waarin de nieuwe uitnodiging en waarin een korte samenvatting van wat er gedaan is gezet wordt met af en toe een foto. Kinderen en ouders (en leiding) zijn tot nu toe erg enthousiast!!

Dus wees welkom!
Dit jaar is er nog Kinderkerk op 15 november en op 20 december.

 
 
Woord van bemoediging Woord van bemoediging

Woord van bemoediging voor gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland
door  moderamen van de Generale Synode

 
kerktijd.nl kerktijd.nl
Tot nu toe hebben zich al veel personen aangemeld voor KERKTIJD.NL   Om in aanmerking te komen voor een uitnodiging = bezoek aan een dienst, moet u zich aanmelden via de mail die u heeft ontvangen of via opgave na een telefoontje van de wijkouderling. U ontvangt dan een uitnodiging voor de komende dienst indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn.
Heeft u geen mail ontvangen of geen telefoontje, dan kunt ook zelf een aanmeldformulier downloaden via 
aanmeldformulier

Om samen te kunnen komen moeten wij echter als kerk voldoen aan een aantal regels van het RIVM, waarbij uw gezondheid en die van uw naasten het belangrijkste is. Om alles zo goed mogelijk in banen te leiden hebben wij als Open Hof een gebruikersplan opgesteld. U vindt dit op de website en het ligt in de hal van de kerk.
Uitgangspunt zijn de regels van het RIVM:
  • Houd  1,5 meter afstand van elkaar als u niet één huishouden bent
  • Desinfecteer uw handen
  • Blijf thuis bij klachten
Lees verder om meer informatie te verkrijgen hoe de kerkdiensten weer opgestart gaan worden
 
 
Collecte Collecte
Helaas kunt u niet fysiek aanwezig zijn bij onze diensten in de Open Hof, daardoor missen wij een belangrijk deel van de collecte inkomsten. Het doel van de wekelijkse collecte wordt op de beamer zichtbaar gemaakt
 U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op de volgende bankrekening van de Open Hof :

Diaconie Open Hof : Rekeningnummer diaconie NL 81 RABO 0347 3735 42

De kerk: Rekeningnummer kerk: NL 28 RABO 0373 7279 41
of d.m.v.

Bij gebruik van de Givt app: vul 2 bedragen in,

•Het eerste bedrag is voor de diaconie
•Het tweede bedrag is voor de Kerk,
•tik op “volgende”,
•tik op “ lijst”, zoek ”PKN Rijssen Open Hof”
•tik op “geven”
•tik op “volgende”.
 DANK VOOR UW BIJDRAGE

***** TIP *****  
De diensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl  
Digitale collecte giften zijn natuurlijk welkom. Digitaal collecteren
 
 
 
Activiteiten

Komende kerkdiensten

ZONDER BEZOEKERS

Zondag 28 febr.2021
Voorganger Ds. A. Gouma
10.00 u.

 via Kerk tv/ radio

Zondag 7 maart 2021
Voorganger A. Gouma
10.00 u.

via Kerk tv/ radio

Zondag 14 maart 2021
Voorganger: Ds. R. Vedders-Dekker, Markelo
10.00 u.

via Kerk tv/ radio

Zondag 21 maart 2021
Voorganger: Ds. D. van Keulen
10.00 u.

via Kerk tv/ radio

Zondag 28 maart 2021, Palmzondag
Voorganger: Ds. D. van Keulen
10.00 u.

m.m.v. Cantorij o.v.
via Kerk tv/ radio

Donderdag 1 april 2021, Witte Donderdag
Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. A. Gouma
19.00 u

m.m.v. Cantorij o.v.
via Kerk tv/ radio

Vrijdag 2 april 2021, Goede Vrijdag
Voorganger: Ds. A. Gouma
19.00 u.

m.m.v. Cantorij o.v.
via Kerk tv/ radio

Zaterdag 3 april 2021, Stille Zaterdag
Paaswake
Voorganger: Ds. D. van Keulen

21.00 u.
m.m.v. Cantorij o.v.
via Kerk tv/ radio

Zondag 4 april, 2021 Pasen
Voorganger: Ds D. van Keulen
10.00 u.

m.m.v. Cantorij o.v.
via Kerk tv/ radio
 
 
Open Hof Café
Elke vrijdagmorgen  "OpenHof Café"
I.V.M. CORONA RICHTLIJNEN 
MOMENTEEL GEEN 
"OPEN HOF CAFÉ
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.